Tandregulering i Hillerød


Mange mennesker får i dag foretaget ortodontisk behandling for at få forbedret deres tandstilling og forskønnet deres smil.

Alder er ingen hindring for, at du kan få rettet dine tænder, og har du behov for og interesse i tandregulering i Hillerød, kan vi således hjælpe dig til et både æstetisk og funktionelt bedre tandsæt.

Vi tilbyder tandregulering med Invisalign

Hos Nordsjællands TandlægeCenter tilbyder vi kosmetisk tandregulering i Hillerød, hvor vi med moderne og avanceret 3D-teknologi specialdesigner gennemsigtige plastskinner til dig, som gradvist vil forbedre din tandstilling på både skånsom og diskret vis.

Denne form for tandregulering kaldes Invisalign-behandling, og metoden har mange fordele. For det første er plastskinnerne aftagelige, hvilket betyder, at du kan tage bøjlen ud, når du skal spise og drikke. For det andet er skinnerne gennemsigtige, så de ikke kan ses med det blotte øje.

Invisalign skal benyttes 20-22 timer i døgnet, og dette betyder også, at du har mulighed for at tage skinnerne ud i et kort tidsrum ved særlige lejligheder.

Tandregulering i Hillerød til mange forskellige tandretningsfejl

Invisalign er en metode, der med fordel kan anvendes til behandling af en lang række forskellige tandretningsfejl, som varierer i både alvorlighed og kompleksitet. Nogle af de ting, vi hyppigst retter med tandregulering i Hillerød er:

  • Krydsbid
  • Mellemrum mellem tænderne
  • Skæve tænder
  • Strittende tænder
  • Manglende plads i kæben

Derudover kan tandregulering i Hillerød også foretages på personer, som tidligere har fået rettet deres tænder, men hvor tænderne siden hen har forskudt sig.

Behandlingsforløb

Når du får foretaget tandregulering hos Nordsjællands TandlægeCenter, indledes forløbet med en startregistrering bestående af aftryk, fotos og røntgenbilleder. Dette tjener som grundlag for udarbejdelsen af din individuelle behandlingsplan samt fremstillingen af dine plastskinner.

På denne baggrund udarbejder vi et billede, som skal vise dig, hvad du har at se frem til, når behandlingsforløbet når sin ende; nemlig det forventede slutresultat.

Herefter både gennemgås og indledes dit behandlingsforløb, hvor vi sætter dig grundigt ind i, hvordan du skal bruge din bøjle, samt hvilke ting du bør tage højde for, når du påbegynder reguleringen.

Din tandregulering i Hillerød fortsætter efterfølgende med, at du løbende skifter fra én skinne til en anden, således at din tandstilling gradvist ændres. Hver skinne skal du benytte i to uger ad gangen, men hvor mange gange, du vil opleve at skulle skifte, afhænger af din tandstilling.

Vi vil undervejs i behandlingsforløbet indkalde dig til konsultation med henblik på at kontrollere, at behandlingen forløber som planlagt. Varigheden af tandregulering i Hillerød er meget individuel, men med Invisalign kan du forvente, at behandlingen strækker sig over cirka 6-18 måneder.

 

Adresse

Nordsjællands TandlægeCenter
Frederiksgade 2 A
3400 Hillerød

4826 7686 el. 4826 0768
info@ntand.dk
ntand.dk

Nordsjællands TandlægeCenter har 4,6 ud af 5 stjerner baseret på 39 anmeldelser.

Find os her!

Følg os

×

Menu

Ring op

Tidsbestilling